fbpx
שפות:
ruheesen

החקלאות בהודו עוברת לחממות

גניגר מפעלי פלסטיק הקימה מפעל חדש בהודו כדי לספק את העלייה בצריכה המקומית

 

לאחר כ-20 שנות פעילות בהודו, החליטה חברת "גניגר" על פתיחת מפעל לייצור יריעות בתת היבשת, על מנת לספק את העלייה בצריכה המקומית.

 

עומר גוטמן, ((Export Manager – Africa / Asia / Oceania שליווה את הקמת המפעל, מספר כי הגדלת פעילותה של "גניגר" בהודו, ובכלל זה הקמת המפעל החדש, נובעים ממספר גורמים שחברו יחד לכלל החלטה: התרחבות החקלאות האינטנסיבית, עידוד הייצור מקומי על ידי ממשלת הודו ועלויות ההובלה מישראל להודו.

 

מספרם של משקי הבית החקלאיים בהודו, מעיד עומר,  הוא עצום, הרבה מעבר למקובל במדינות המערב והמזרח. ב-14 השנים האחרונות הצטרפו מגדלים חדשים, ניכר המעבר לטכנולוגיות מתקדמות ולגידול ירקות ופרחים בחממות ומכאן שמספר החממות עלה. "גניגר" היא חלק מהתפתחות זו. למעשה, החברה הובילה את השינוי בנושא הכיסוי לחממות באמצעות אלפי סמינרים שערכו הנציגים המקומיים בראשות חברת AGRIPLAST והעומד בראשה ראג'יב ,למגדלים ההודים הצמאים למידע.

 

המגדלים בהודו – בין אם מדובר בחברות גדולות המקימות חוות על שטחים גדולים מאוד ובין אם מדובר בחקלאים קטנים המעבדים דונמים ספורים – זוכים לסובסידיות ומענקים מטעם המדינה, רואים ברכה בעמלם ומבקשים להגדיל את שטחי החממות. כיוון שעלה מספרן של החממות ושטחן התרחב, גבר הצורך בכיסויים ש"גניגר" מתמחה בייצורם. כידוע, חממה יוצרת מיקרו אקלים לכל גידול בנפרד, ולכן חשובה התאמת הכיסוי לתנאי הגידול המבוקשים. גם בהיבט זה נדרשות המקצועיות והמומחיות  של חברת "גניגר", שאינה מכזיבה את לקוחותיה בכל רחבי העולם.

 

המפעל של "גניגר" לייצור יריעות פלסטיק לכיסוי חממות הוקם במדינת גוג'ראט במערב הודו, ליד עיר הבירה אנדבאד. גוג'אראט היא המדינה המתקדמת ביותר בהודו בתחום החקלאות, והדבר ניכר בעידוד רב שהממשלה המקומית מעניקה לכל יוזמת פיתוח בתחום זה.

 

למעשה, מספר עומר, "הצטרפנו למפעל קיים לייצור מוצרי פלסטיק, המחזיק בתשתיות המתאימות לצרכינו וקל להוסיף לו מכונות. המבנה שלנו הוקם בשטח מפעל זה. המפעל שלנו מספק יריעות לכל רחבי הודו. במקביל, הקמנו בהודו חברת בת שתעסוק בשיווק ומכירת המוצרים, בבעלות מלאה של "גניגר ישראל". השיווק והלוגיסטיקה בהודו ייעשו דרך חברת הבת שלנו, אשר תמשיך לעבוד עם הספקים המקומיים".

 

made in israel