fbpx
שפות:
ruheesen

השפעת השימוש ברשתות על צמצום נזקי קרה Case study

תוצאות מחקר שנעשה על ידי החוקרים ד״ר נבות גלפז וגל אור בשיתוף עם מו"פ צפון, משרד החקלאות ואגשח מגדלי בננות גליל מערבי.

 

קרה קרינתית היא השכיחה והממושכת ביותר ולכן גם המסוכנת ביותר לגידולים. הקרה מתרחשת בלילות בהם אין כמעט רוח והשמים בהירים.

בגלל שהשמים בהירים מאבדת הקרקע כמויות חום גדולות ובקרינה ארוכת גל לרקיע. וכתוצאה מכך יורדת טמפרטורת האוויר בשכבות הקרובות לקרקע (2,3). לילות כאלה אופייניים בדרך כלל לימים בהירים בהם העננות מועטה ושטף הקרינה הסולרית ארוכת הגל גבוה (3,4,5). תופעת הקרה גורמת לנזקים רבים לחקלאות עד כדי השמדת יבולים לחלוטין. ומכאן הצורך להתמודד עם הבעיה ולנסות להפחית את הנזקים ככל האפשר.

 

הגנה מקרה באמצעות רשתות תרמיות (יחיעם, קיץ 2015)

רשם: ד״ר נבות גלפז

 

רקע ותיאור הבעיה

הבננה הוא גידול שמקורו באזורים טרופיים, בהם נשמרת טמפ' מינימום מתונה לאורך כל השנה, ולכן הוא רגיש במיוחד לנזקי קרה, המוגדרת כאירוע אקלימי בו יורדת הטמפ' אל מתחת לנקודת הקיפאון של המים ברקמות הצמח. נזקי הקרה כוללים פגיעה באימהות ובנצרים, שבמקרים של פגיעה קשה מחייבת את חיסול המטע, ופגיעה בפרי, עד כדי נשירת האשכול וחוסר יכולת לשווק את הפרי. לנזקי הקרה השפעה משמעותית על ענף הבננות: המחסור בפרי מביא לעליית מחירים לרמות שבטווח הארוך עשויות לגרום נזק לענף, עקב סכנת הייבוא, עלייה משמעותית ברמת הפרמיות של הביטוח וירידה ברמת הכיסוי. מחירי הפרמיות על נזקי טבע (מסלול ג') עלה בהדרגה מ- 100 ₪ /דונם לשנה בעונת 2013-4, ל- 186₪ /דונם לשנה בעונת 2016-7.

 

ב-54 שנות איסוף נתונים בחוות הניסיונות בצמח, 19 שנים היו שנות קרה, כך שבממוצע כל 3 שנים מתרחשת שנת קרה, אולם בארבעת החורפים האחרונים (2013-4 עד 2016-7) חווינו אירועי קרה משמעותיים, שיא שלילי חדש של רצף אירועי קרה, והחשש הוא שעקב שינויי האקלים הגלובליים החורפים נעשים שחונים וקרים יותר, בין היתר עקב הפחיתה בעננות, שמהווה גורם ממתן לקרה קרינתית.

 

ניסיונות עבר להגנה על מטעי הבננות כללו שימוש באמצעים שונים: חימום המטע באמצעות הבערת לבני דלק או צמיגים, הסעת אויר חם משכבה חמה יחסית באמצעות טורבינות רוח ומסוקים והמטרה במתיזים. האמצעי היחיד שנמצא יעיל הוא השימוש במסוקים, אולם הוא נפסל עקב העלויות הגבוהות.

 

בחורף 2015 התחלנו תצפית בקיבוץ יחיעם, שמטרתה בחינת יכולתן של רשתות תרמיות מסוג אלומינט, שנמצאו בעבר כיעילות בהגנה מקרה בבתי צמיחה, להגן על מטעי הבננות מפני קרה. רשתות אלומינט הן רשתות פוליאתילן מצופות אלומיניום. ציפוי האלומיניום מונע את יציאת קרינת infra-red הנפלטת מעצמים חמים (קרקע ומים) לרקיע במהלך קרה קרינתית, ובכך מעלה את הטמפ' במבנה יחסית לסביבה החיצונית, ושומרת על חום הצמחים והקרקע.

 

תוצאות

 

12% קריסטל

 

   30% אלומינט

40% אלומינט

50% אלומינט

 

איור 1: הערכה ויזואלית של נזקי הקרה: התמונות צולמו בפברואר 2016, כחודש לאחר אירוע הקרה.

 

בבוקר ה- 28 לינואר 2016, שררה בגובה 2 מטר טמפ' מתחת 0 מעלות בין השעות 05.27 ו- 06:57. טמפ' המינימום, 1.3 – מ"צ, תועדה בשעה 06:42. לצמחים שגדלו תחת רשת קריסטל 12% נגרם נזק משמעותי: אחוז ניכר מהעלים ניזוק בקרה, התייבש והפך לחום. ברשתות האלומינט, ניתן היה להבחין בגרדיאנט: ככל שאחוז ההצללה של הרשת עלה, כך עלתה רמת ההגנה מפני הקרה.

 

רשת אלומינט 50% נתנה הגנה מספקת מפני נזקי הקרה, בעוד שברשתות אלומינט 30% ואלומינט 40% נצפתה פגיעה משמעותית בצמחים.

made in israel