fbpx
שפות:
ruheesen

קיימות

בגניגר, אנו מחויבים לסביבה ולשימוש אחראי במשאבים טבעיים – ומחויבות זו עומדת ביסוד כל מה שאנו עושים.

פתרונות ידידותיים לסביבה

באופן ספציפי יותר, אנו מקדמים קיימות סביבתית על ידי התמקדות בפיתוח מוצרים ספציפיים לאנרגיה העומדים בתקנות ספציפיות למדינה וקידום משולב של הדברה (IPM) על ידי:

יש לכך השפעה חיובית משמעותית על הסביבה, שכן היא מאפשרת לייצר תשואות גבוהות יותר (פי 6 עד פי 10 מהכמות לעומת גידול בשדות פתוחים) עם פחות משאבים. הגידול בחממות מסייע בהשגת תנאי צמיחה אופטימליים בכל אזור אקלים – בין אם זה חם, קר, מתון או טרופי – לעומת גידול יבולים בשדות פתוחים בהם לא ניתן לשלוט על האקלים. בנוסף, זה גם מקטין את הסיכונים הקשורים בתנודות מזג אוויר פתאומי, ובכך נותן למגדלים ביטחון חיזוי כל השנה!

  • חומרים ביודגראליים ומחזור

הפתרונות של Ginegar עומדים בתקנות ספציפיות למדינה עבור המחזור, והם עשויים מחומרים מתכלים.

Link to relevant product
IPM - Integrated Pest Management

כמות מופחתת של חומרי הדברה

ניתן להשתמש ברשתות החקלאיות של גניגר כדי להפחית משמעותית את השימוש בחומרי הדברה (דרושים עד 50% פחות חומרי הדברה). 
לאורך כל הזמן מוצגים תקנות חדשות המגבילות את כמות ההדברה המשמשת לטווח מוגדר מראש, ומחייבות את המגדלים לפקח על כל תהליכי הייצור ולייצר גידולים העומדים בתקנים מסוימים מבחינת גודל, טעם וצבע.
חממות ובתי גידול מוגנים מעניקים למגדלים את הביטחון לעמוד בדרישות והתקנות בשוק.

שימור ושימוש יעיל במים

גניגר מציעה פתרונות רבים התורמים להגנת הלחות ולשימור המים על ידי הפחתת אידוי ותנודות מים באדמה העוזרים לשמור על לחות מתמדת באזור השורש.

מיחזור יריעות

הערה חשובה לגבי טיפול בפסולת חקלאית

פסולת חקלאית כגון: סרטי כיסוי, צינורות, חוטים תלויים ועוד עלולים להוות סכנה סביבתית כאשר אינה מטופלת כראוי לאחר השימוש.

השלכת פסולת חקלאית כזו על פריפרי שדות יכולה לגרום למפגעים סביבתיים מרובים, כולל זיהום קרקע וזיהום אוויר (בדרך כלל נגרם משריפת פסולת כזו, עלולה להוות גם סכנה בריאותית).

מסיבה זו, לאחר השימוש ביריעות, יש לאסוף את הפסולת החקלאית באזור ייעודי ולאחר מכן לטפל בה בהתאם לתקנות של כל מדינה.

 

Link to relevant product

גניגר

אתך בצמיחה
שתף אותנו בצורך שלך
made in israel