fbpx
שפות:
ruheesen

יריעות לחיטוי סולרי

יריעה אטומה למתיל ברומיד.הכמויות המומלצות ע"י משרד החקלאות (של מתיל ברומיד) לשימוש ביריעה זו  הן כ- 50% מהמנה שניתנה בעבר ביריעות לא אטומות. היריעה יעילה גם לחיטוי בתחליפי מתיל ברומיד. ניתן לשלב חיטוי בחומרים נדיפים עם חיטוי סולרי. החיטוי הסולרי מתבצע במשך כשבועיים לפני השימוש במנה מופחתת של כימיקלים. ניתן לקבלה במידות רוחב של חיפוי רחב. מידת העובי הסטנדרטית – 35 מיקרון .

חיפוי לחיטוי סולרי

חיטוי סולרי מקובל לבצע עם יריעות שקופות מיוצבות כנגד קרינת UV המיועדות למטרה זו.  לחיטוי סולרי צר בערוגות מומלץלהשתמש ביריעות בעובי 30 מיקרון המיועדות למטרה זו. כאשר מחטאים שטח רציף, יש להשתמש ביריעות בעובי 40 מיקרון.

כיום יש יריעה משופרת המכילה אנטי דריפ . על יריעה זו לא מצטברות טיפות, עבירות הקרינה משתפרת והתוצאה – טמפרטורת קרקע גבוהה יותר המאפשרת לקצר את משך תקופת החיטוי. בעבודות שנעשו ע"י פרופסור אברהם גמליאל נמצא שהטמפרטורה הממוצעת בקרקע  תחת יריעה המכלילה אנטי דריפ הייתה גבוהה ב -5 מעלות בממוצע מאשר ביריעה דומה ללא אנטי דריפ.

 

השימוש בTif  יכול למקסם את התשואה שלך על הגידולים ולהשפיע על השורה התחתונה של החקלאי ע"י:

 

Product Name Product Code Download
DataSheet
OZGARD CLEAR C-811
OZGARD BLACK/WHITE C-837
OZGARD BLACK C-612
0/5 (0 Reviews)

״Our knowledge on how it grows and how a high canopy can help this kind of growth״

See case study
made in israel