fbpx
שפות:
ruheesen

תשתיות

יריעות לאיטום תשתיות

בקרקע חרסיתית עלולה להיווצר תפיחה עקב שינוי בתכולת הרטיבות שבה – תפיחה אשר גורמת לנזקים למבנים ההנדסיים בקרבתה (כבישים, מסלולים) איטום ביריעות איטום, מאפשר לשמור על תכולת רטיבות קבועה של החרסית ועי כך למנוע את  תפיחתה.

האיטום במישור האופקי ימנע חדירת מים הזורמים אנכית מפני הקרקע או שחודרים דרך שכבות האספלט

איטום מאצרת דלק:

באחסון מוצרי נפט וחומרים מסוכנים דורש הקפדה יתרה והגנה מושלמת על איכות הסביבה
על מנת למנוע זיהום קרקע וזיהום של מי התהום נדרשת הגנה נוספת על

מערכות אחסון של דלקים וחומרים מסוכנים.

שימוש ביריעות גניגר מבטיחות איטום מוחלט לאורך זמן

 

איטום ושיקום אתרי פסולת:

הכשרת אתר להיותו אתר לסילוק פסולת (אס"פ) דורשת מתן פתרונות לבעיות אקולוגיות אשר עלולות לנבוע כתוצאה מהטמנת האשפה: 

איטום הקרקע על מנת למנוע חלחול נוזלים וזיהום מי התהום, פתרון לניקוז נוזלים ולשאיבה סדירה שלהם מהתחתית וכן מציאת פתרון לגז מתאן הנוצר במהלך פרוק הפסולת

0/5 (0 Reviews)

made in israel