fbpx
שפות:
ruheesen

יריעות למאגרים

H.D.P.E גניגר מייצרת יריעות

 

בצבעים: שחור, שחור-לבן, בעוביים שונים.
ליישום בתשתיות ובמאגרים לסוגיהם

 

השימוש ביריעות מיושם בפרויקטים רבים ברחבי העולם ובמאגרים בקנה
מידה בינלאומי, מהסוגים הבאים:

  • מאגרי קולחין ומי השקייה
  • מאגרים של שפכי תעשייה
  • איטום מאגרי מי שתייה

 

שימושים עיקריים:

  • שמירה על קרקע נקייה תוך מניעת חלחול מים למי התהום וזיהום שלהם.
  • איטום מאגרי מים ביריעות איטום סינתטיות מאפשר הפרדה מוחלטת בין מסת הנוזלים לבין הקרקע.
  • במקרים בהם מאוחסנים במאגר מים נקיים, איטום המאגר ביריעות H.D.P.E ימנע אובדן מים יקרים ויגן על יציבות הסוללות והמבנים הקרובים.
0/5 (0 Reviews)

made in israel