fbpx
שפות:
ruheesen

יריעות לחיפוי קרקע

יריעות גניגר לחיפוי קרקע מיוצרות בטכנולוגיה רב שכבתית, בעוביים ורוחבים שונים, לפי צורכי המגדל. יריעות החיפוי מיוצבות נגד קרינת UV ומותאמות לשימוש לעונת גידול אחת (למעט יריעה לחיפוי מטעים).

 

סוגי יריעות לחיפוי קרקע:

  • שחור/לבן:  השחור כלפי מטה חוסם חדירת אור ומפחית נביטת עשבים. הלבן כלפי מעלה, מחזיר כ – 65% מהאור הנראה לתוך עלוות הצמח, מאץ תהליך הפוטוסינטזה והצימוח, מקרר את הקרקע יחסית לחיפויים אחרים.
  • שחור/כסף: השחור כלפי מטה חוסם חדירת אור בתחום הנראה ומפחית נביטת עשבים. הכסף כלפי מעלה, מחזיר כ – 30% מקרינת ה – UV תוך שיפור הצבע של פירות אדומים, מחמם את הקרקע.
  • שחור: היריעה חוסמת חדירת קרינה ונביטת עשבים, בולעת את הקרינה ומתחממת. לא מעבירה את החום לקרקע אלא עם הוכנה היטב ויש מגע הדוק עם הקרקע.
  • אל אור חום: היריעה חוסמת קרינה בתחום האור הנראה ומפחיתה נביטת עשבים, מאפשרת חדירה סלקטיבית של קרינה ארוכת גל בתחום ה – IR הקרוב התורמת לחימום בית השורשים.

 

חיפוי צהוב/חום

יריעה צהובה בצידה העליון  וחומה בצידה התחתון. יריעה זו משלבת מספר  תכונות:

 הצבע הצהוב מושך מזיקים (בעיקר כנימת עש הטבק). ניסויים שנעשו ע"י חוקרים מישראל הוכיחו שהשימוש בחיפוי זה הפחית באופן משמעותי את הנגיעות במחלות וירוס המועברות ע"י כנימת עש הטבק בגידולים רבים. הצבע החום מפחית את מעבר הקרינה ומפחית נביטת עשבים. מומלץ לגידול ירקות קיציים

 

חיפוי חום-כסף

תכונותיו דומות לחיפוי שחור/כסף.  מתאים לגידול תות שדה.

 

חיפוי שחור

חיפוי המשמש בעיקר להפחתת נביטה של עשבים. היריעה מתחממת מקרינת השמש, עלולה לגרום לצריבה, התמוטטות שתילים ומכות שמש לפרי בעונות חמות.

 

חיפוי אל-אור חום

 יריעה המשלבת שתי תכונות – מעבר קרינה בתחום ה- NIR תורם לחימום  הקרקע , אבל מונע מעבר קרינה בתחום ה- PAR ועל ידי כך מפחית נביטת עשבים כמו חיפוי אטום לאור. היריעה מתאימה במיוחד לגידולי סתיו, חורף ואביב מוקדם, בחלקות בהן קיימת בעיית עשבים

 

 

0/5 (0 Reviews)

חיפויי הקרקע מתחלקים לכמה קטגוריות

תכונות של יריעות לחיפוי קרקע

חיפויים אטומים או בעלי עבירות אור בררנית מפחיתים את הנביטה של עשבי בר שונים, למעט גומא הפקעים (סעידה), קנה, משיין, ינבוט או עשבים חודרים אחרים.

Close Sun Cover

השילוב של חיפוי והשקיה מבוקרת בטיפטוף משפר את פיזור המים  ותורם לשמירה על לחות אחידה בקרקע.  ניתוק האור "מעלה" את התפתחות השורשים עד לפני הקרקע. בשכבה העליונה המאווררת  של הקרקע פעילותם – בנוכחות חמצן- יעילה יותר

Close Sun Cover

יריעות רפלקטיביות (כסף) דוחות מזיקים, בעיקר כנימות עלה וטריפסים. חיפוי צהוב מושך כנימות עש ומפחית את כושר ההדבקה שלהן.

Close Sun Cover

שימוש בחיפוי שקוף או בעל עבירות אור בררנית "אוגר חום" ומעלה את טמפרטורת הקרקע – יש לכך  חשיבות רבה בסתיו-חורף-אביב מוקדם.

יריעות אטומות  לאור כגון שחור/כסף, מקטינה את ההפרש בטמפרטורת יום- לילה בקרקע. יריעות שחור/כסף ושחור/לבן מחזירות את האור ומשפרות את תהליך הפוטוסינטזה. יריעות אלו מתאימות לעונה החמה.

Close Sun Cover

שימוש בחיפוי שקוף או בעל עבירות אור בררנית "אוגר חום" ומעלה את טמפרטורת הקרקע – יש לכך  חשיבות רבה בסתיו-חורף-אביב מוקדם.

יריעות אטומות  לאור כגון שחור/כסף, מקטינה את ההפרש בטמפרטורת יום- לילה בקרקע. יריעות שחור/כסף ושחור/לבן מחזירות את האור ומשפרות את תהליך הפוטוסינטזה. יריעות אלו מתאימות לעונה החמה

Close Sun Cover
Product Name CODE Download
DataSheet
BLACK/SILVER C-802
BLACK/WHITE C-810
YELLOW/BROWN C-833
AL-OR BROWN C-889
POLYDAK C-631
YELLOW/BROWN C-883
BLACK/WHITE GR C-798
SILVER/BROWN C-835
Close Sun Cover

חיפויים אטומים או בעלי עבירות אור בררנית מפחיתים את הנביטה של עשבי בר שונים, למעט גומא הפקעים (סעידה), קנה, משיין, ינבוט או עשבים חודרים אחרים.

השילוב של חיפוי והשקיה מבוקרת בטיפטוף משפר את פיזור המים  ותורם לשמירה על לחות אחידה בקרקע.  ניתוק האור "מעלה" את התפתחות השורשים עד לפני הקרקע. בשכבה העליונה המאווררת  של הקרקע פעילותם – בנוכחות חמצן- יעילה יותר

Close Sun Cover

יריעות רפלקטיביות (כסף) דוחות מזיקים, בעיקר כנימות עלה וטריפסים. חיפוי צהוב מושך כנימות עש ומפחית את כושר ההדבקה שלהן.

Close Sun Cover

בגידול בשטח פתוח, קיים חשש להדחת דשנים מאזור בית השורשים (בפרט באזורים גשומים). השימוש בחיפוי קרקע מונע תופעה זו, מאידך – החיפוי מונע הדחת מלחים שהצטברו על הקרקע לאזור בית השורשים בעקבות גשמים .

Close Sun Cover

שימוש בחיפוי שקוף או בעל עבירות אור בררנית "אוגר חום" ומעלה את טמפרטורת הקרקע – יש לכך  חשיבות רבה בסתיו-חורף-אביב מוקדם.

יריעות אטומות  לאור כגון שחור/כסף, מקטינה את ההפרש בטמפרטורת יום- לילה בקרקע. יריעות שחור/כסף ושחור/לבן מחזירות את האור ומשפרות את תהליך הפוטוסינטזה. יריעות אלו מתאימות לעונה החמה.

Close Sun Cover
Product Name C CODE Download
DataSheet
BLACK/SILVER CAST C804
Close Sun Cover

בניסיונות רבים שנערכו בשנים האחרונות בקליפורניה ולאחרונה גם בישראל במספר סוגי מטעים נמצא שחיפוי הקרקע מעלה יבולים, משפר את חיוניות העצים, תורם לחיסכון משמעותי במים ובדשן, מפחית נזקי המלחה,  תורם להעלאת מערכת השורשים לשכבת הקרקע העליונה ומחמם אותם באביב, משפר את פיזור המים האופקי בקרקע, מונע נביטת עשביה (למעט גומא הפקעים, קנה, ינבוט, משיין ועוד). מביא לחסכון בקוטלי עשבים ומונע נזקי נקרים לצנרת הטפטוף.

 

היריעות של גניגר משודרגות ומיוצרות בטכנולוגיה יחודית של 5 שכבות, חזקה מאד מבחינה מכאנית ומיוצבת במיוחד כנגד התפרקות כתוצאה מקרינה אולטרה סגולה .

 

החיפוי לפני הנטיעה. הכנת השטח ופריסת הטפטוף מתבצעת לפני הנטיעה. הנטיעה מתבצעת לאחר הפריסה, לתוך יריעות החיפוי.  גניגר נותנת שרות טכני ואגרונומי לביצוע הפריסה.

חיפויים אטומים או בעלי עבירות אור בררנית מפחיתים את הנביטה של עשבי בר שונים, למעט גומא הפקעים (סעידה), קנה, משיין, ינבוט או עשבים חודרים אחרים.

Close Sun Cover

השימוש בחיפויים מקטין את ההתאיידות ומביא לחסכון בשימוש במים.
החיפוי גם מקטין את תנודות המים בקרקע בין קיבול שדה לנקודת הכמישה.

Close Sun Cover

השילוב של חיפוי והשקיה מבוקרת בטיפטוף משפר את פיזור המים ותורם לשמירה על לחות אחידה בקרקע. ניתוק האור "מעלה" את התפתחות השורשים עד לפני הקרקע. בשכבה העליונה המאווררת של הקרקע פעילותם – בנוכחות חמצן- יעילה יותר.

Close Sun Cover

שינוי המיקרואקלים בסביבת הצמח ובקרקע
שימוש בחיפוי שקוף או בעל עבירות אור בררנית "אוגר חום" ומעלה את טמפרטורת הקרקע – יש לכך חשיבות רבה בסתיו-חורף-אביב מוקדם.
יריעות אטומות לאור כגון שחור/כסף, מקטינה את ההפרש בטמפרטורת יום- לילה בקרקע. יריעות שחור/כסף ושחור/לבן מחזירות את האור ומשפרות את תהליך הפוטוסינטזה.

Close Sun Cover

יריעות רפלקטיביות (כסף) דוחות מזיקים, בעיקר כנימות עלה וטריפסים. חיפוי צהוב מושך כנימות עש ומפחית את כושר ההדבקה שלהן.

Close Sun Cover

בגידול בשטח פתוח, קיים חשש להדחת דשנים מאזור בית השורשים (בפרט באזורים גשומים). השימוש בחיפוי קרקע מונע תופעה זו, מאידך – החיפוי מונע הדחת מלחים שהצטברו על הקרקע לאזור בית השורשים בעקבות גשמים .

Close Sun Cover
Product Name CODE Download
DataSheet
BLACK/WHITE ORCHARD C902
Close Sun Cover

IR תרמי דק
יריעה תרמית המכילה IR, אנטי דריפ ובעלת חוזק מכאני רב. מיוצבת כנגד קרינת UV. גורמת להבכרה ומגנה בפני מכות קור וקרה.

 

יריעה שקופה מיוצבת כנגד קרינת UV
יריעה המכילה מייצב UV המקנה לה עמידות לזמן רב, מתאימה לעונת גידול ממושכת.

 

כיסוי מוטבע למנהרות נמוכות
כיסוי שקוף בעל חוזק מכני רב מתאים לגידול תות. לכיסוי זה יתרון לעומת הכיסוי הרגיל – הוא גמיש, אינו נקרע ועומד בעומס של פתיחה וסגירת המנהרות.

 

כאן:
IR תרמי דק
יריעה תרמית המכילה IR, אנטי דריפ ובעלת חוזק מכאני רב. מיוצבת כנגד קרינת UV. גורמת להבכרה ומגנה בפני מכות קור וקרה.

 

יריעה שקופה מיוצבת כנגד קרינת UV
יריעה המכילה מייצב UV המקנה לה עמידות לזמן רב, מתאימה לעונת גידול ממושכת.

 

כיסוי מוטבע למנהרות נמוכות
כיסוי שקוף בעל חוזק מכני רב מתאים לגידול תות. לכיסוי זה יתרון לעומת הכיסוי הרגיל – הוא גמיש, אינו נקרע ועומד בעומס של פתיחה וסגירת המנהרות.

בגידול בשטח פתוח, קיים חשש להדחת דשנים מאזור בית השורשים (בפרט באזורים גשומים). השימוש בחיפוי קרקע מונע תופעה זו, מאידך – החיפוי מונע הדחת מלחים שהצטברו על הקרקע לאזור בית השורשים בעקבות גשמים .

Close Sun Cover

שימוש בחיפוי שקוף או בעל עבירות אור בררנית "אוגר חום" ומעלה את טמפרטורת הקרקע – יש לכך  חשיבות רבה בסתיו-חורף-אביב מוקדם.

יריעות אטומות  לאור כגון שחור/כסף, מקטינה את ההפרש בטמפרטורת יום- לילה בקרקע. יריעות שחור/כסף ושחור/לבן מחזירות את האור ומשפרות את תהליך הפוטוסינטזה. יריעות אלו מתאימות לעונה החמה

Close Sun Cover
Product Name CODE Download
DataSheet
LOW TUNNEL AD IR C-790
LOW TUNNEL IR CLEAR C-692
LOW TUNNEL UVA C-791
Close Sun Cover

״Our knowledge on how it grows and how a high canopy can help this kind of growth״

See case study
made in israel