fbpx
שפות:
ruheesen

Solarization Films

חיפוי אוזגרד

יריעה אטומה למתיל ברומיד.הכמויות המומלצות ע”י משרד החקלאות (של מתיל ברומיד) לשימוש ביריעה זו הן כ- 50% מהמנה שניתנה בעבר ביריעות לא אטומות
היריעה יעילה גם לחיטוי בתחליפי מתיל ברומיד
ניתן לשלב חיטוי בחומרים נדיפים עם חיטוי סולרי
החיטוי הסולרי מתבצע במשך כשבועיים לפני השימוש במנה מופחתת של כימיקלים. ניתן לקבלה במידות רוחב של חיפוי רחב. מידת העובי הסטנדרטית – 35 מיקרון

חיפוי לחיטוי סולרי

חיטוי סולרי מקובל לבצע עם יריעות שקופות מיוצבות כנגד קרינות המיועדות למטרה זו
לחיטוי סולרי צור בערוגות מומלץ להשתמש ביריעות בעובי 30 מיקרון המיועדות למטרה זו
כאשר מחטאים שטח רציף, יש להשתמש ביריעות בעובי 40 מיקרון

כיום יש יריעה משופרת המכילה אנטי דריפ
על יריעה זו לא מצטברות טיפות, עבירות הקרינה משתפרת והתוצאה – טמפרטורת קרקע גבוהה יותר המאפשרת לקצר את משך תקופת החיטוי בעבודות שנעשו ע”י פרופסור אברהם גמליאל נמצא שהטמפרטורה הממוצעת בקרקע תחת יריעה המכלילה אנטי דריפ הייתה גבוהה ב -5 מעלות בממוצע מאשר ביריעה דומה ללא אנטי דריפ

 

0/5 (0 Reviews)

Product Name Product Code Download
DataSheet
OZGARD BLACK/WHITE T PLUS C-816
OZGARD ZEBRA T PLUS C-839
OZGARD BLACK T PLUS C-866
OZGARD CLEAR C-611
OZGARD BROWN T PLUS C-803
OZGARD GREEN T PLUS C-833
Close Sun Cover
made in israel