fbpx
שפות:
ruheesen

רשתות הצללה

רשתות צבעוניות – אופטיות Chromatinet:

רשתות צבעוניות כוללות רשתות בהם הצבע נראה לעין (אדומה, כחולה, צהובה). רשתות אלו משנות את הרכב האור העובר דרכן בתחום הנראה ורשתות שהצבע אינו נראה (אפורה, פנינה) ומגבירות את שיעור האור המפוזר המגיע לצמחים.                                                                    

 

סוגי רשתות: סרוגות, ארוגות וסרוגות משולבות.

 

רשתות הצללה שחורות:

רשת שחורה סרוגה מחוטי טייפ, חוטי מונופילמנט או משניהם ביחד (רשת משולבת). לשימוש בירקות, ענפי קישוט,  משתלות ופרחי קטיף.                                                

הרשתות מיועדות לפריסה על גג החממה, בתוך החממה ובמבנה בית רשת. הרשת גמישה, קלה, חזקה ונוחה לפריסה.הרשת מיוצבת כנגד קרינת UV וניתנת למחזור.                                   

משך האחריות –  8 שנים.

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40, 50, 60, 70, 80 ו – 90 אחוז.                                                                 

רשתות סרוגות משולבות –  אחוזי צל:  20, 25, 30  אחוז

 

כרומטינט אדומה –

הרשת מעבירה אור בתחום האדום, אדום רחוק ומפזרת את האור העובר דרכה.

 

השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי ב:  קצב צימוח מהיר, תוספת מסה צמחית,  התפתחות שורשים מואצת, הקדמת פריחה, דחיית הבשלה בענבי מאכל בזן רד גלוב, הגדלת פרי, שיפור הצבע האדום  של תפוחים אדומים וענפים ארוכים יותר. השפעת הרשת  ניכרת גם בתוספת יבול.

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40, 50, 60 ו 70 אחוז.                                                                 

רשתות  ארוגות –  אחוזי צל:  18-21 אחוז, משקל 55-60 גר'/מ"ר,                                                                                              

רשתות סרוגות משולבות – אחוזי צל:  25 אחוז,  משקל 55-60 גר'/מ"ר

 

 

כרומטינט צהובה –

הרשת מעבירה אור  בתחום הצהוב, אדום ואדום רחוק ומפזרת את האור העובר דרכה.

השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי ב:  קצב צימוח מהיר, תוספת מסה צמחית,  התפתחות שורשים מואצת, הגדלת פרי, הפחתה בחדירת כנימת עש הטבק, ענפים ארוכים יותר ושיקום גפנים חלשות.  התוצאה של השפעות אלו היא תוספת יבול.

כרומטינט צהובה היא רשת במרקם  צפוף יותר ביחס לרשת שחורה.

 

כרומטינט כחולה –

הרשת מעבירה אור רב יותר בתחום הכחול ואדום רחוק.

השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי ב: דחיית פריחה, קצב צימוח איטי, ענפים קצרים, צמח קומפקטי ועלווה בגוון ירוק כהה.

    הכרומטינט הכחולה היא רשת במרקם צפוף יותר ביחס לרשת שחורה.

 

כרומטינט פנינה –          

רמת פיזור האור העובר דרך רשת זו היא גבוהה ביותר, משפרת באופן משמעותי את איכות האור העובר לעומת רשת שחורה.

השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי ב: תוספת משקל הצמח באיכות הפרי וביבול, יש יותר פרחים בעציצים פורחים וניכרת הפחתת נגיעות בווירוס –  CMV בפלפל  ו –   TSWV  בעגבנייה.

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40,  50 ו 60 אחוז.                                                                 

רשתות ארוגות :  אחוזי צל: 20, 25 ו 30 אחוז                                                                                              

רשתות סרוגות משולבות:  אחוזי צל: 20 אחוז

 

כרומטינט כסף –

הרשת חוסמת קרינה בתחום אינפרה אדום (IR).                                 

הרשת הכסופה מעבירה יותר קרינתUVA  לעומת הרשת השחורה.                                     

באחוזי צל גבוהים הרשת מגינה על הצמחים בפני קרה קרינתית קלה – עד ºC – 2.                

ומפזרת את האור העובר דרכה.

יתרונה הגדול בצמחי עלים וענפי קטיף: תוספת של ענפים וענפי משנה מתבטאת בתוספת יבול גם בגידול טרגון (תבלין).

 

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40,  50, 60, 70 ו 80 אחוז.        

3.3/5 (6 Reviews)

רשתות הצללה

רשת שחורה סרוגה מחוטי טייפ, חוטי מונופילמנט או משניהם ביחד (רשת משולבת). לשימוש בירקות, ענפי קישוט, משתלות ופרחי קטיף. הרשתות מיועדות לפריסה על גג החממה, בתוך החממה ובמבנה בית רשת. הרשת גמישה, קלה, חזקה ונוחה לפריסה.הרשת מיוצבת כנגד קרינת UV וניתנת למחזור. משך האחריות – 8 שנים.
רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40, 50, 60, 70, 80 ו – 90 אחוז. רשתות סרוגות משולבות – אחוזי צל: 20, 25, 30 אחוז

Product Name Shade % Download
DataSheet
Red Leno 20% 18-21%
Red Hail 25% 24-27%
Red Shade 30% 30-35%
Red Shade 40% 40-45%
Red Shade 50% 50-55%
Red Shade 60% 60-65%
Red Shade 70% 70-75%
Close Sun Cover

הרשת חוסמת קרינה בתחום אינפרה אדום (IR).                                 

הרשת הכסופה מעבירה יותר קרינתUVA  לעומת הרשת השחורה.                                     

באחוזי צל גבוהים הרשת מגינה על הצמחים בפני קרה קרינתית קלה – עד ºC – 2.               

ומפזרת את האור העובר דרכה.

יתרונה הגדול בצמחי עלים וענפי קטיף: תוספת של ענפים וענפי משנה מתבטאת בתוספת יבול גם בגידול טרגון (תבלין).

 

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40,  50, 60, 70 ו 80 אחוז.                                                                 

 

Product Name Shade % Download
DataSheet
 Chromatinet silver 30 30-35%
 Chromatinet silver 40 40-45%
 Chromatinet silver 50 50-55%
 Chromatinet silver 60 60-65%
 Chromatinet silver 70 70-75%
 Chromatinet silver 80 80-85%
  90
Close Sun Cover

רמת פיזור האור העובר דרך רשת זו היא גבוהה ביותר, משפרת באופן משמעותי את איכות האור העובר לעומת רשת שחורה.
השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי ב: תוספת משקל הצמח באיכות הפרי וביבול, יש יותר פרחים בעציצים פורחים וניכרת הפחתת נגיעות בווירוס – CMV בפלפל ו – TSWV בעגבנייה.

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40, 50 ו 60 אחוז. רשתות ארוגות : אחוזי צל: 20, 25 ו 30 אחוז רשתות סרוגות משולבות: אחוזי צל: 20 אחוז

כרומטינט פנינה

Product Name

Shade %

Diffused Light Transmission

Download

DataSheet

Pearl Shade 60%

60-65%

78%

Pearl Shade 50%

50-55%

81%

Pearl Shade 40%    

Pearl Shade 30%

   

Pearl Leno 20%

18-22%

52*21

Close Sun Cover

הרשת מעבירה אור בתחום האדום, אדום רחוק ומפזרת את האור העובר דרכה.

השפעת הרשת על צמחים באה לידי ביטוי בקצב צימוח מהיר, תוספת מסה צמחית,  התפתחות שורשים מואצת, הקדמת פריחה, דחיית הבשלה בענבי מאכל בזן רד גלוב, הגדלת פרי, שיפור הצבע האדום  של תפוחים אדומים וענפים ארוכים יותר. השפעת הרשת  ניכרת גם בתוספת יבול.

רשתות סרוגות : אחוזי צל: 30, 40, 50, 60 ו 70 אחוז.                                                                 

רשתות  ארוגות –  אחוזי צל:  18-21 אחוז, משקל 55-60 גר'/מ"ר,                                                                                              

רשתות סרוגות משולבות – אחוזי צל:  25 אחוז,  משקל 55-60 גר'/מ"ר

mprovement in fruit quality and higher yields

Product Name Shade % Download
DataSheet
Red Leno 20% 18-21%
Red Hail 25% 24-27%
Red Shade 30% 30-35%
Red Shade 40% 40-45%
Red Shade 50% 50-55%
Red Shade 60% 60-65%
Red Shade 70% 70-75%
Close Sun Cover

A high-density polyethylene net, super-stabilized against UV ray, used to prevent hail damage in a broad variety of crops.
Its transparent color allows the crops to receive a low level of shade.
Woven in widths up to 5 m. Other widths are obtainable upon request.
Flexible, light, strong and easy to spread, and can be placed on simple support structures.
The net is recyclable.

Product Name Shade % Download
DataSheet
Chromatinet Leno pearl 20  
Chromatinet combined Red 25  
 Chromatinet Leno Red 20  
 Chromatinet Leno Pearl 25  
 Chromatinet Leno Pearl 30  
 Chromatinet Leno Yellow 20  
Close Sun Cover
made in israel