fbpx

Cùng tăng trưởng!

Lưới và màng phủ nhà kính Ginegar mang đến sức mạnh tăng trưởng hoa lợi

Lưới và màng phủ nhà kính Ginegar mang đến sức mạnh tăng trưởng hoa lợi

Triển lãm HorTex Việt Nam Ngày 1-3 Tháng 3, Năm 2023,
Thành phố Hồ Chí Minh, Quầy C3 Việt Nam

Gặp chuyên gia của chúng tôi

Điền thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn với chúng tôi